Tevékenységünk

1. Ismeretterjesztés, kulturális érzékenyítés
2. Oktatástámogatás
3. A Szimbiózis fesztivál támogatása
4. Boglár Lajos tárgyi hagyatékának megmentése
5. Az antropológiai kutatás feltételeinek elősegítése
6. Fiatal kutatók támogatása
7. Kiadványok közreadása  +  8. Tudástár

1. Ismeretterjesztés, kulturális érzékenyítés


Célok: Saját társadalmunk és a távoli népek kultúrájának megismerése. A kulturális antropológia alapkoncepciójának megfelelően, a valóság objektív megközelítésének jegyében elsősorban az ifjúság kulturális érzékenységének, viselkedéskultúrájának, az etnikai és vallási toleranciájának, a másság tiszteletének kifejlesztése és elmélyítése.

Eredmények: Rendezvények, kulturális programok, ismeretterjesztő előadások, kiadványok közreadása és mások ilyen irányú tevékenységének ösztönzése, támogatása.
Folyamatosan frissülő antropológia-etnológiai-társadalomtudományi Tudástár közzététele.

Rendszeres programjaink
: Szimbiózis fesztivál | Szimbiózis Klub | Szimbiózis Filmklub

Tervek: Szeretnénk az eddigi gyakorlatunkat folytatni, fenntarthatóvá tenni és lehetőség szerint tovább építkezni.

2. Oktatástámogatás

 
Célok: Az oktatás támogatása egyetemi és középiskolai szinten az ismeretterjesztés különféle eszközeivel (így pl. előadások szervezése, szakanyagok beszerzése, oktatási segédanyagok készítése, közreadása, hazai és külföldi szakemberek meghívása stb.). A nem-formális és informális oktatási-tanulási lehetőségek támogatása változatos didaktikai módszerekkel.

Eredmények: Az elmúlt 20 évben így számos előadást és előadássorozatot szerveztünk közép- és felsőoktatási, illetve felnőttképzési, szabadegyetemi keretek között (pl. ELTE "Így kutatunk mi" sorozat, TIT Kossuth Klub, József Attila Szabadegyetem), amelyekre hazai és külföldi szakembereket hívtunk meg. Fontos szakanyagok szereztünk be. Magunk is szerkesztettünk és kiadtunk szakmai anyagokat, oktatási segédleteket (pl. Szimbiózis kötetek, egyetemi jegyzetek és egyéb oktatási anyagok, az "Így kutatunk mi" sorozat I-V. kötetei). Az ELTE kulturális antropológiai szakcsoportjával együttműködésben az "Emberismeret" tantárgyi modulhoz oktatási anyagokat (tankönyvet, szöveggyűjteményt, tanári kézikönyvet) készítettünk. A folyamatosan bővülő antropológiai-etnológiai Tudástárat itt érhetik el az érdeklődők.

Tervek: Szeretnénk megteremteni a feltételeit annak, hogy tevékenységünket folytatni tudjuk, kiadványainkat új formában közreadhassuk. Szeretnénk segíteni a közép- és felsőszintű kulturális és szociokulturális, antropológiai, emberismereti képzéseket.

5. A Szimbiózis fesztivál támogatása


Célok: A Szimbiózis Napok kulturális antropológiai fesztivál 2006 óta kerül megrendezésre. Főszervezője Melles Éva, Szász Antónia és Kirzsa Fruzsina. A fesztiválsorozat alulról szerveződő, lelkes önkéntesek által indított komplex projekt. Az Alapítvány a kezdetektől igyekszik támogatni.

Eredmények: Az évenként megrendezett kétnapos fesztivál során az érdeklődők változatos programokon keresztül ismerkedhetnek meg távoli népek és közelünkben élő közösségek tárgyi és szellemi kultúrájával: életmódjával, tudáskincsével, művészetével, meséivel, játékaival. A fesztivál az ismeretterjesztés és a saját-élményű programokon túl célul tűzi ki, hogy a jelenkori társadalmi, kulturális környezet jelenségeire és eseményeire reflektáljon, azokról értelmező módon beszéljen.
> A fesztivál új honlapja | Archívum

Tervek: Az Alapítvány kuratóriuma elkötelezett amellett, hogy a rendezvény szervezéséhez és megvalósításához anyagi és egyéb segítséget nyújtson. Igyekszik forrásokat találni (pályázati tevékenységgel, támogatások gyűjtésével), és szívesen fogad mindenfajta hozzájárulást, segítséget (támogatást, szponzorációt, együttműködést, ötleteket, javaslatokat, önkéntes tevékenységet).

4. Boglár Lajos tárgyi hagyatékának megmentése


Célok: A Szimbiózis Alapítvány a Magyar Kulturális Antropológiai Társasággal és a Néprajzi Múzeummal partnerségben összefogott azért, hogy Boglár Lajos – kulturális antropológus kutató, egyetemi tanár, több népszerű könyv szerzője – értékes amazóniai gyűjteménye méltó helyre, magyar közgyűjteménybe kerülhessen.

Tevékenység: A Szimbiózis Alapítvány e cél elérése érdekében kampányt indított, azzal a reménnyel, hogy magánemberek, intézmények, cégek támogatásával összegyűjtheti a szükséges összeget, majd a tárgyakat a Néprajzi Múzeumnak ajándékozhatja. A kampány részét képezte pályázati források és szponzorok keresése is.
2012 tavaszán létrehoztunk egy blogot, amelyen a felhívás részletei és a támogatás lehetőségei mellett megtekinthető a tárgyi hagyaték (képekben, rövid leírással). Több rendezvényen (pl. Kultúrák és értékek konferencia, Szimbiózis Napok fesztivál) bemutattuk ezt az egyedülálló antropológiai gyűjteményt és a kapcsolódó (alulról szerveződő, hagyatékmentő) kezdeményezést. 

Eredmények: Magánszemélyek és intézmények támogatásával 2013 nyarán a Néprajzi Múzeumba került a teljes Boglár-gyűjtemény. Projektunk új szakaszába lépett: a tárgyak az Amerika-gyűjtemény részévé váltak; elkezdődtek a restaurálások, majd pedig a hagyatékot bemutató kiállítás előkészületei.
Sikeres összefogásunk eredményeként 2014. március 5-én megnyílt Boglár Lajos amazóniai gyűjteményének darabjaiból a Tollvarázs című kiállítás a Néprajzi Múzeumban.
Képek, beszámolók, visszhang a Boglár-blogon olvashatók: http://boglar-hagyatek.blogspot.hu
A Tollvarázs virtuális műtárgygyűtjemény itt tekinthető meg (gyűjtési adatokkal, részletes tárgyleírással). 

Tervek: A kulturális értékőrzés és értékmentés jegyében szeretnénk a továbbiakban is tevékenykedni. A Boglár-hagyatékot bemutatni, színes, élményt adó, ismeretterjesztő programokat szervezni, illetve az ilyen jellegű tevékenységeket támogatni.

6. Az antropológiai kutatás feltételeinek elősegítése


Célok: A kulturális antropológiai, etnológiai kutatás (terepmunka, múzeumi és archivális vizsgálatok stb.) feltételeinek elősegítése.

Eredmények: Kutatásokban való részvétel, kutatási tevékenységekhez való hozzájárulás, a kutatási feltételek elősegítése, illetve mások ilyen irányú tevékenységének segítése (tanácsadással, a különböző résztvevők közötti kapcsolat és párbeszéd előmozdításában). Együttműködésekben való részvétel. Tudástárunk itt érhető el.

Tervek: Szeretnénk eredményeinket stabilizálni, továbbépíteni. Törekszünk partnerségek kialakítására, együttműködési projektekben való részvételre céljaink előmozdítása érdekében.

3. Fiatal kutatók támogatása


Célok: Fiatal kutatók (hallgatók, fiatal, pályakezdő antropológusok) sokrétű támogatása. Lehetőségeinkhez mérten ösztöndíjak adása.

Eredmények: Fennállásunk első 15 évében évente több hallgatónak és fiatal kutatónak nyújtottunk szakmai és anyagi támogatást kutatási tevékenységéhez. Ösztöndíjakat adtunk, hozzájárultunk a terepmunka, illetve a kutatási eredmények közreadásának költségeihez (pl. utazási költségek, szállásköltségek, tudományos cikkek postai és regisztrációs költségei stb.).

Tervek: A beszűkülő lehetőségek ellenére igyekszünk megtalálni a módját annak, hogy továbbra is támogatni tudjuk a hallgatókat és a fiatal kutatókat szakmai fejlődésükben. Szeretnénk élni azzal a lehetőséggel, hogy alapítványi minőségben ösztöndíjat hirdethetünk és nyújthatunk, és ehhez próbáljuk megtalálni a megfelelő forrásokat. Ebben a munkában nagyban számítunk partnereinkre, keressük a támogatókat, és nagyon szívesen fogadjuk önkéntesek jelentkezését is.

7. Kiadványok közreadása


Célok: Törekszünk a kutatási eredmények tanulmányokban, kötetekben és időszakos kiadványokban való publikálása.

Eredmények: Kiadtuk a Szimbiózis és a Revindi folyóiratokat, valamint a Szimbiózis kötetek sorozatot. Partnerként, támogatóként közreműködtünk más kiadványok közreadásában is (így pl. az MTA PTI Etnoregionális Munkafüzetek sorozatának több számának létrehozásában és megjelentetésében). Kiadványaink egy része szabadon elérhető az interneten.

Tervek: Szeretnénk feléleszteni a Szimbiózis sorozatokat, és igényes tartalommal megjelentetni újabb kiadványokat. Folyóirataink korábbi számait szeretnénk elérhetővé tenni az érdeklődők számára elektronikus formában is.