Letölthető kiadványok


BOGLÁR LAJOS:
Vallás és antropológia - bevezetés
Budapest: Szimbiózis
1995
Az ETNOREGIONÁLIS MUNKAFÜZETEK sorozat 
Szimbiózis Alapítvány támogatásával, illetve szakmai segítségével megjelent kötetei:
(sorozatszerkesztő: A. Gergely András)

 • Dudich Ákos – Gál Anasztázia – Molnár Eszter – Németh Rita – Pásztor Zoltán: Népek, maszkok, nemzeti- és csoportkultúrák. Munkafüzetek 16. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1996.
  Letölthető az AntroPort e-könyvtárból: http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=259 
 • Veres Emese-Gyöngyvér: Barcasági körkép. Egy kulturális antropológus terepmunka-tanulmányai. Munkafüzetek 19. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1996.
  Letölthető az AntroPort e-könyvtárból: http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=256 
 • Horváth B. Ádám – Soltész János: Társadalom és hatalom. Politikai antropológiai analízisek. Munkafüzetek 21. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1996.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.niif.hu/11800/11890/ 
 • A. Gergely András (szerk.): Másság –idegenség –elmozdulás: Léthelyzetek az otthonosság és a sehollét között. Munkafüzetek 46. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1997.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/11600/11645/ 
 • Fejér Balázs (1997): Az LSD kultusza: egy budapesti kulturális színpad krónikája. Munkafüzetek 48. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1998.
  Letölthető az Antroport e-könyvtárból: http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=29 
 • Farkas Attila Márton: Buddhizmus Magyarországon, avagy az alternatív vallásosság egy típusának anatómiája. Munkafüzetek 50. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1998.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/10700/10732/ 
 • Horkai Anita: Screenagerek. A techno-kultúra megjelenési formái a mai Magyarországon. Munkafüzetek 67. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1999.
  Hozzáférhető: http://www.daath.hu/incoming/No67.doc 
 • Lux Éva: A vallás kommunikációja, a kommunikáció vallása: a Krisna-vallás. Munkafüzetek 70. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2000.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/11200/11249/ 
 • Kárpáty Ágnes (2001): Buddhizmus Magyarországon – avagy egy posztmodern szubkultúra múltja és jelene. Munkafüzetek 76. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2000.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/00700/00728/  
 • A. Gergely András: Létmódok és kimódolt létek. Politikai antropológiai tanulmányok. Munkafüzetek 77. Kéziratként, oktatási használatra. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2000.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02000/02032/ 
 • Holló Imola Dalma – Komjáthy Zsuzsa (szerk.): Jelen lenni és antropológiát írni: a kutatás és a szöveg talányos viszonya. – Így kutatnak ők / Hogy kutatunk mi? /Oktatási segédanyag./ Munkafüzetek 82. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2001.
  Letölthető az AntroPort e-könyvtárból: http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=165
 • Korbai Hajnal: Identitáskeresők az ír szigeten. Szelídülhet-e a nacionalizmus nemzeti identitássá? Munkafüzetek 83. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2001.
  Letölthető az AntroPort e-könyvtárból: http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=190 
 • A. Gergely András (szerk.): „Primitív” kultúrák, ősi hitek, modern genocídium. Politikai antropológiai és etnológiai forrástanulmányok. Munkafüzetek 84. /Felsőoktatási szakanyagként, oktatási használatra./ MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2001.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/01600/01675/ 
 • A. Gergely András: Tér, idő, határ és átmenet. (Politikai antropológiai esettanulmányok.) Munkafüzetek 86. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2002.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/01600/01678/
 • Szász Antónia: Parázs: Az asszimilált magyar zsidóság útkeresése I. Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség. Munkafüzetek 87. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2002.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.niif.hu/02600/02683/ 
 • Szakál Gyula - Udvar helyi Éva Tessza - A. Gergely András (szerk.): Elitek és piaci kultúraváltások. Munkafüzetek 89. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2002.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02000/02015/ 
 • Antos Balázs – Fiáth Titanilla: Határsávok. Az identitás meghatározói egy nyugat-magyarországi faluban. Munkafüzetek 90. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2003.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02100/02197/ 
 • Kárpáty Ágnes: A gyász szociológiája. Munkafüzetek 91. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2002.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02000/02010/ 
 • Fehérvári Marcell: A nagyváros metafizikája. Munkafüzetek 92. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2002.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02100/02198/
 • Vincze Kata Zsófia (2004) Tradíció, emlékezés, értelmezés. Az egyiptomi kivonulás-történet értelmezése a mai budapesti zsidóság vallásos jelenségeiben. Munkafüzetek 94. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2004.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02200/02200/ 
 • Szűcs Balázs: A jelentések nyomában. Hermeneutika Clifford Geertz kései, teoretikus írásaiban. Munkafüzetek 95. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2004.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/01700/01709/ 
 • Biczó Gábor: Asszimilációkutatás – elmélet és gyakorlat. Munkafüzetek 96. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2004.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02200/02201/ 
 • Szakál Gyula – A. Gergely András (szerk.): Társadalmi tőke, karrieresélyek, viselkedésminták. Munkafüzetek 97. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2004.
  Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02400/02432/
  • Károlyi Júlia – Simon Dávid (szerk.): Romológia és szociális kirekesztettség. (Szociálpolitikai és szociálpedagógiai tanulmányok.) Munkafüzetek 98. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2006.
   Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/13700/13760/ 
  • Horváth Réka – A. Gergely András (szerk.): Szoft montázs. Elméleti közelítések az antropológiai filmhez. Munkafüzetek 99. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2004.
   Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/02400/02433/ 
  • A. Gergely András (szerk.): Város a képben. Városantropológiai mintázatok Terézváros példáján. Munkafüzetek 100. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2006–2010.
   Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/10300/10306/  A DOKUMENTUM-FÜZETEK sorozat 
  Szimbiózis Alapítvány támogatásával, illetve szakmai segítségével megjelent kötetei:
  (sorozatszerkesztő: A. Gergely András)

  • Heltai Gyöngyi: A szokások és a test az európai etnológia perspektívájában. Dokumentum-füzetek 6. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1997.
   Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/01600/01664/ 
  • Pálinkás János – Kulcsár Dalma – Kertész Nóra – Károlyi Júlia: Barlanglakók – honfoglalók – térhasználók. Válogatott kulturális antropológiai írások egyes magyarországi cigány csoportok térhasználati szokásairól. Dokumentum-füzetek 10. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1999.
   Letölthető az AntroPort e-könyvtárból: http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=232
  • A. Gergely András: Európai? Összehasonlító? Kisebbségkutatás? Dokumentum-füzetek 18. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2002.
   Letölthető az AntroPort e-könyvtárból: http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=194
   • Marton Klára: Az afgán menekültközösség integrációja. /Etnikai-migrációs dolgozatok/ Dokumentum-füzetek 23. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2006.
    Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/13200/13248/   Tantárgyi forrásanyagok
   Szakmai közreműködőként támogattuk az alábbi kiadványok megjelenését:

    • A. Gergely András (szerk.): Kulturális antropológia. Tantárgyi forrásanyag az Ember-, erkölcs- és vallásismeret tantárgyhoz. MTA PTI – ELTE BTK, Budapest, 2002–2003.
     Hozzáférhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban: http://mek.oszk.hu/01600/01668
    • A. Gergely András (szerk.): Politikai antropológiai források. Fordítások. Oktatási segédlet. Szöveggyűjtemény, tanulmányok.(Készült kizárólag oktatási használatra, az ELTE kulturális antropológia szak hallgatóinak fordításaiból.) ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 2000.
     Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból: http://mek.oszk.hu/01600/01674/