Kiadványaink

Az Alapítvány kiadói tevékenysége
A "SZIMBIÓZIS" Alapítvány megalakulása óta támogatta szakpublikációk kiadását.

1992 és 1999 között nyolc kötet látott napvilágot (ezek közül kettő magánkiadás volt, az Alapítvány csak a nyomdai ügyintézést vállalta), 2003 és 2009 között további nyolc.
 >> Letölthető kiadványaink                  >>Tudástár

1992-től három évig jelent meg a Szimbiózis - Kulturális Antropológiai Híradó (1992/1, 1993/2 és 1993/3), amely elsősorban az antropológia szakos hallgatóknak kívánt fórumot biztosítani. 

A pénzügyi források elapadása és magyar nyelvű tankönyvek iránti megnőtt igények miatt nem folytattuk a Híradó publikálását, és tankönyvek kiadása mellett döntöttünk. Ezért elindítottuk a Szimbiózis Kötetek sorozatot, amelynek keretében a következő kötetek jelentek meg:

1995. Boglár Lajos: Vallás és antropológia - bevezetés.    Letöltés
1995. Hollós Marida: Bevezetés a kulturális antropológiába.
1996. Boglár Lajos: Mítosz és kultúra - két eset (magánkiadás) 
1996. id. Boglár Lajos: Magyar világ Brazíliában (magánkiadás)
1998. Hollós Marida: Bevezetés a kulturális antropológiába (2. javított kiadás.)
1999. Kézdi Nagy Géza (szerk.): Menyeruwa - tanulmányok. 
2003. Papp Richárd: „Úgy a földön is”. Zsidó és keresztény kultúrák vallásantropológiai nézőpontból. 
Letöltés     .

Boglár Lajos szerkesztésében 1988-ban indult el, 1992-től az alapítvány kiadásában a Revindi - Revista Indigenista Latinoamericana című folyóirat, amelyben angol, portugál és spanyol nyelven jelentek meg publikációk hazai és külföldi szerzők tollából.
2003-l publikáltuk a Szimbiózis - kulturális antropológiai folyóirat című szakmai periodikát.
 (Letölthető: a 2003/1. és a 2004/1. lapszám.)

A kutatási tapasztalatok, módszertani írások iránti fokozott igény és növekvő érdeklődés folytán a Szimbiózis Kötetek sorozat keretében egy módszertani sorozat elindítását határoztuk el "Így kutatunk mi" - az antropológiai terepmunka módszereihez címen, amelynek eddig öt kötete látott napvilágot:

2004. Boglár Lajos (szerk.): „Így kutatunk mi”  I.
2004. Boglár Lajos (szerk.): „Így kutatunk mi”  II.
2004. Boglár Lajos (szerk.): „Így kutatunk mi”  III. 
2006. Hajnal Virág, Papp Richárd (szerk.): „Így kutatunk mi”  IV.
2009. Hajnal Virág, Papp Richárd (szerk.): „Így kutatunk mi”  V. 

További kiadványaink:

1998. Ifj. Csákvári József - Malinák Judit: Média-galaxis. A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései. Tankönyv a felsőoktatás számára. Budapest: "Szimbiózis" Kulturális Antropológia Alapítvány – Műszaki Kiadó, 334 p. 

2004. Boglár Lajos: Még találkozunk (szerk. Kovács Nóra, Prónai Csaba, Szeljak György, Vajda Zsuzsa). Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó – Szimbiózis Alapítvány. 
http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/8/Meg_talalkozunk

Partnerként, támogatóként közreműködtünk további kiadványok közreadásában is.
Így például az MTA PTI Etnoregionális Munkafüzetek sorozatának több számának, valamint oktatási segédanyagok létrehozásában és megjelentetésében. Ezek közül több elektronikus formában elérhető az AntroPort Lapozó e-Könyvtárában, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK MEK) archívumában.
Lásd:  >> Letölthető kiadványaink